29.6.2020

Ucpání odpadu

Nezařazené

Jednou z nejnepříjemnějších závad v domácnosti obecně a v bytovém domě zvláště je problém s odvodem odpadových vod a splašků. Proč je to v bytových domech problém? Zpravidla nedojde k problémům v jednom bytě, ale dojde k havárii celého domu. To pak vylučuje, aby si občané v rámci lidské solidarity vzájemně vypomohli. Oč snazší je to na vesnici, nebo v rodinném domku! Vypomůže soused, nebo se v nejhorším případě použije stará kadibudka, či se vybuduje rychle provizorní suchý záchod. To kdyby situace měla být vážná a dlouhodobá.

Jak to řešit

Naštěstí se drobné běžné problémy s kanalizací dají vyřešit svépomocí i lidmi technicky nepříliš zdatnými. S dalšími si poradí například soused kutil. Ale větší problémy nutně musí řešit specializovaná firma, která má nejen zkušenosti, ale také specializovanou techniku.