Nejvyšší forma zajištění, výkonnosti a bezpečnosti