7.11.2021

Budoucnost

Nezařazené

Válka již začala. Od vyhlášení Nového světového řádu a křižácké války proti islámu, o kterých mluvil George W. Bush, nastala všeobecná válka. Jejím účelem je posílení nejsilnější imperiální velmoci světa a ovládnutí celého světového bohatství těmi nejbohatšími a nejvlivnějšími židovskými rodinnými klany, zejména Rothschildy. Moc nad globalizovaným světem leží v rukou nejmocnějších a finančně nejsilnějších nadnárodních finančních skupin. Co jim ale ještě chybí, to je moc nad obrovským nerostným bohatstvím Ruska a nad stále silnější Čínou. Sjednáváním dohody TTIP s USA se Evropská unie stane jen americkou kolonií s ještě více omezenou rozhodovací pravomocí, než dosud.

Co člověk?

Jak se má chovat člověk v tomto světě, směřujícím k záhubě, či novému otrokářství? Jednou z možností, jak nahlédnout do své budoucnosti je tradiční čínský horoskop.